Kontratazioa

Lanaldi partzialeko kontratua idatziz egitea nahitaezkoa da; hau da, astean 40 ordu baino gutxiago egingo direnean. Halaber, lau aste baino gehiago iraungo duen aldi baterako kontratua idatziz egitea derrigorrezkoa da.

Lan kontratuak lan baldintzak zehaztu behar ditu. Kontratuan dela edo aparteko agiri batean dela, enplegatzaileak dokumentu bat eman beharko dio langileari; bertan, lan-baldintzak idatziz agertuko dira eta, gutxienez, hurrengoak jasoko ditu:

  • Kontratatzaileen izenak.
  • Lan-harremanaren hasierako data eta, aldi baterako lan-harremana bada, aurreikusitako iraupena.
  • Zerbitzuak non emango diren. Langileak normalean enplegatzaile batentzako zerbitzuak lan-gune askotan eskaintzen dituenean, enplegatzaileak egoera hau jaso beharko du.
  • Burutuko diren lanen deskribapen laburtua, lanaren edukia zehaztasun nahikoarekin ezagutzea erraztuko duena.
  • Hasierako oinarrizko soldataren zenbatekoa, soldata osagarriak eta zenbatean behin ordainduko den. Gauzazko soldata ordaindu behar bada, zertan datzan eta baliokidea dirutan.
  • Lanegun arruntaren iraupena eta nola banatuko den. Egon beharreko denbora badago, ordutegia eta horren konpentsazio-sistema zehaztu beharko dira, dirua edo aisialdia izan ahalko dena.
  • Barne-lanean, igarotzen diren gauen erregimena zehaztu beharko da.
  • Oporren iraupena eta, badagokio , datak zehazteko modua.
  • Kontratua iraungiz gero, enpresariak eta langileak errespetatu beharreko epeak edo, informazioa emateko unean datu hori ematerik ez badago, aldez aurreko abisu horiek emateko epeak zehazteko moduak.

Erreforma indarrean dagoenetik egindako kontratazioetan, enplegatzaileek, Lan Ministeriotik deskarga daitezkeen edo paperezko formatuan eskura ematen dizkionetik, kontratuaren baldintzak dokumentatzeko obligazioa izango dute.

ATHren web orrian bi kontratu eredu dago, bata barnekoentzat eta bestea, kanpokoentzat. Kontratuok behar den informazio guztia jasotzen dute.

Erreforma aurretiko langileak kontratupean dituzten enplegatzaileek urtebeteko epea izango dute idatzizko kontratua egiteko edo, badagokio, etxeko langileari kontratuaren baldintzak jasotzen dituen dokumentua emateko. Beraz, langile guztiek, beraien antzinatasuna kontuan hartu gabe, eskubidea dute dagozkien lan baldintzak idatziz jasotzeko.

Langileak hilero jasotako soldata islatzen duen dokumentua da. Ordainsaria eta deskontuak behar bezalako argitasun eta banaketaz islatzen dituen edozein dokumentuk balio du.

Gure web orrian  bi nomina eredu berezi daude etxeko langileentzat.

Bai, enplegatzaileek hilero nomina eman behar dute, soldataz gain. Beraz, langileak nomina jasotzeko eskubidea dauka. Jasotzen ez badu, Lan Ikuskaritzaren aurrean sala dezake.

Bai, Enplegu Zerbitzuek aurreikusita daukate etxeko langileak sartzea enplegu-eskatzaile gisa.

Bakar-bakarrik dira legezkoak Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak edo autonomikoak, gure kasuan Lanbidel baimendutakoak. Agentzia legeztatuta baldinbadago, SEPEren edo LANBIDEren web orrian agertuko da. Debekatuta egonik ere etxeko langileen kontratazioan espezializatutako hainbat enplegu-agentzia dago. Ez da legezkoa agentziak soldataren zati bat hartzea, edota langileak eta enplegatzaileak zuzenean kontratatzekotan kalteordaina hartzea. Agentziekiko arazorik edo zalantzarik baduzu, Elkartearengana jo ezazu.