12 para 12

LNEeko 189 hitzarmena, etxeko enpleguari buruzkoa

Indarrean jadanik: Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Guyana, Irlanda, Italia, Mauricio, Nicaragua, Paraguay, Sudáfrica eta Uruguay. Berretsi dutenak: Suiza, Finlandia, Bélgica, Chile, República Dominicana, Panamá eta Portugal.
Ikusi espainiako parlamentuan EBak eginiko galdera eta gobernuaren erantzuna ezezkoaren arrazioak emanez >>
Ikusi komunikatua >>